Hlásenie porúch

Centrálny dispečing

• tel: 042/4426793

• mobil: 0915 705 675

• e-mail: dcatherm@dcatherm.sk

  

Centrálny dispečing teplárenskej sústavy riadi prevádzku a zabezpečuje rovnováhu medzi zdrojmi a spotrebou pri bezpečnom, spoľahlivom a hospodárnom zásobovaní energiou.

Zamestnanci centrálneho dispečingu  môžu na základe nepretržitej služby okamžite reagovať aj na aktuálne zmeny počasia alebo zmeny na zdroji tepla. Popri svojej hlavnej funkcii - riadení prevádzky, zabezpečujú aj nepretržitú servisnú funkciu pre hlásenie porúch a základné informačné služby pre odberateľov.

Z dôvodu neblokovania telefónnej linky a za účelom bezproblémového riešenia požiadaviek a nahlasovania porúch si Vás dovoľujeme informovať o tom, že všetky prichádzajúce ako aj odchádzajúce hovory sa môžu zaznamenávať a pre správne nahlasovanie je potrebné uviesť:

• meno a priezvisko volajúceho

• presnú adresu volajúceho

• telefonický kontakt volajúceho

• stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy

• stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy